Onderzoek

Kort & Goed: instructie in het praktijkonderwijs

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-12-2018 Gewijzigd op 19-03-2019
Beeld Human Touch Photography
Hoe kunnen docenten in het praktijkonderwijs hun instructie verbeteren?

De bevindingen

Ruim de helft (58%) van de 38 onderzochte techniekdocenten geeft leerlingen individuele begeleiding. Maar hun aanpak is: voordoen en na laten doen. Zelf nadenken en snappen krijgen hierbij minder aandacht, waardoor leerlingen de praktische handelingen van de lesstof niet echt gaan begrijpen en te lang afhankelijk blijven van de docent. Nadeel is bovendien dat leerlingen vaak lang op hun beurt zitten te wachten en, als ze zelf alvast aan de slag gaan, een verkeerde werkwijze aanleren. Directe instructie met vragen stellen aan een groepje leerlingen werkt al beter. Het beste is de instructie interactiever maken en leerlingen hierin een actievere rol toebedelen. Hierdoor maken leerlingen zich de stof beter eigen en werken ze zelfstandiger.


Tips voor leraren

Je kunt je instructie interactiever maken door leerlingen vanaf het begin mee te laten denken over mogelijke oplossingen en strategieën. In deze zogeheten strategie-instructie geef je uitleg door vragen te stellen: hoe zou jij dit aanpakken? Welke stap moeten we nu zetten? Ook bij individuele instructie kun je leerlingen een actievere inbreng geven. Laat een leerling kijken naar een video-instructie en de te volgen stappen uitleggen aan een medeleerling. Geef deze medeleerling daarbij een opdrachtkaart met alle stappen erop, zodat hij kan checken of de leerling de hele taakuitvoering vertelt.

 

Henk Blik, Interactive Instruction for Students with Intellectual Disabilities: Enhancing Independent Learning. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2017.

Dit artikel verscheen in de rubriek Kort & Goed in Didactief, december 2018. 

Verder lezen

1 Praktijkonderwijs is succesvol

Click here to revoke the Cookie consent