Onderzoek

Jongeren houden best van nieuws

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 11-01-2016 Gewijzigd op 27-10-2016
Scholieren zouden de krant nooit meer lezen en hooguit via sociale media nieuws halen. Niets van waar, blijkt uit het promotieonderzoek van Anna van Cauwenberge.

Je hebt de Dabblers, de Sound & Vision-mensen, de Traditionals, de Online News Users en de Allrounders. Communicatiewetenschapper Anna van Cauwenberge onderscheidde deze vijf typen nieuwsconsumenten op basis van onderzoek onder ruim 1.100 Nederlandse en Vlaamse jongeren tussen de 15 en 34 jaar.

De Dabblers (7,6%) zijn non-nieuwsers, maar besteden toch nog gemiddeld veertig minuten per dag aan nieuws, voornamelijk via radio en tv. Ook de Sound & Vision-mensen (goed voor 31,2% en één uur per dag) hechten aan traditionele av-media als radio en tv, met af en toe een gratis krant en, minder, een nieuwssite. De Traditionals (21,9%, zeventig minuten) zijn verknocht aan tv, krant en radio en zoeken nieuws zelden online. De Online News Users (18,6%, anderhalf uur) zijn daarentegen graag online voor nieuws, maar verorberen ook de krant. De Allrounders (18%, ruim anderhalf uur) ten slotte lusten alles, van krantenbericht tot nieuwsblog.

Dit alles staat haaks op de sombere trends die uit grote Europese en Amerikaanse surveystudies naar voren kwamen. Jongeren zouden van meer naar minder nieuws gaan, van offline naar online, en van professionele naar niet-professionele nieuwsbronnen. Uit Van Cauwenberges onderzoek blijkt juist dat vrijwel geen enkele jongere zich beperkt tot louter online nieuws. Ze gebruiken internet vooral ter aanvulling en om te weten 'wat er gebeurt en waar mensen over praten'.

Van Cauwenberge keek ook naar nieuwsbegrip. De presentatie speelt een belangrijke rol. Zelf ontwikkelde en testte ze een nieuwe manier van nieuwsaanbod, de zogeheten developing news story op de tablet. 'Deze nieuwsstructuur presenteert nieuwsartikelen als een chronologisch verhaal, als een soap die je op de voet volgt. Zo blijken jongeren nieuws beter te begrijpen.'

Anna van Cauwenberge, The Quest for Young Eyes. Aandacht voor nieuws bij jonge mensen in de Lage Landen. Proefschrift Radboud Universiteit/KU Leuven, 2015.

Tekst: Bea Ros

Dit artikel is eerder verschenen in de rubriek Onderzoek Kort van Didactief (oktober 2015).

11 januari 2016

Click here to revoke the Cookie consent