Onderzoek

Is alles anders op 1 augustus 2014?

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 07-07-2014 Gewijzigd op 23-10-2016

Van docenten die lesgeven op havo en vwo hoor ik regelmatig dat leerlingen het door hun beperking niet redden vanwege gedrag en sociale omgangsvormen. Het komt helaas voor dat een vwo-leerling met autisme of adhd afglijdt naar havo, vmbo, vso of zelfs uitvalt. Daar zitten ook hoogbegaafde leerlingen tussen. Ik maakte van dicht bij mee dat zonen van vriendinnen afstroomden van vwo naar vmbo (en dat niet afmaakten) of uiteindelijk hun diploma haalden via particulier onderwijs omdat zij door het syndroom van Asperger niet functioneerden in regulier onderwijs.

De uitdaging voor reguliere scholen is om deze leerlingen te laten functioneren op hun eigen niveau. Het is een groot misverstand dat die taak alleen rust op de schouders van docenten. Belangrijk is dat school(besturen) en teams een structuur creëren waarin de leerling het best tot zijn recht komt. Schoolbesturen krijgen zorgplicht. Het wordt mogelijk om meer maatwerk te leveren en op termijn verdwijnen de rugzakken en de zogenaamde 'slagboomdiagnostiek' (er wordt getoetst of het dossier voldoet aan de criteria). Het mooie hiervan is dat je binnen het samenwerkingsverband afspraken kunt maken over ondersteuning die aansluit bij de onderwijsbehoefte van leerlingen.

De implementatie van passend onderwijs ligt op koers. Bij de invulling is het essentieel dat ouders en teams meedenken. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want tot op heden voelen zij zich onvoldoende betrokken bij passend onderwijs. Zonde, maar ook logisch, omdat er voor de meeste leerlingen, ouders en teams nog niet zo veel verandert op 1 augustus. Als er straks geen rugzakken meer zijn, wordt het belangrijk om hen te betrekken. Juist hún wensen en nieuwe ideeën zijn een waardevolle toevoeging. Bovendien creëer je niet alleen draagvlak voor passend onderwijs, maar vergroot je ook de kans op het succes ervan. Is nou alles anders op 1 augustus 2014? Nee, maar het is wel een memorabele datum waarop we met z'n allen een start maken om passend onderwijs zo goed mogelijk te implementeren in het Nederlandse onderwijsstelsel.

Tekst: Jessica Tissink, adviseur bij de VO-raad

Beeld: VO-raad / BUREAUBAS

Dit artikel is verschenen in de Didactief-special 'Klaar voor passend onderwijs' (Mei 2014). Deze special is gemaakt in opdracht van en met een financiële bijdrage van het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad. 

Click here to revoke the Cookie consent