Artikelen

Hoe Nederland denkt over... investeren in onderwijs

Tekst Namens Nederland
Gepubliceerd op 07-10-2021 Gewijzigd op 28-09-2021
De wens om meer in onderwijs te investeren komt niet alleen van CNV Onderwijs en het onderwijs. De hele samenleving snakt er naar, blijkt uit Namens Nederland, een (wetenschappelijke) enquête onder 170 duizend inwoners.Ik betaal meer belasting voor onderwijs als…

87%
... de klassen kleiner worden
... het lerarentekort wordt opgelost


80%
...er meer vakmensen voor de klas staan
...er meer aandacht is voor de leerling

79%
...de leraar een hoger salaris krijgt
...er meer maatwerk is voor leerlingen
...er extra aandacht is voor kwetsbare groepen


Andere zaken waarvoor mensen meer belasting willen betalen:

  • digitale vaardigheden voor leraren (72%) en leerlingen (66%),

  • bewegingsonderwijs (71%),

  • computer/device van school (48%),

  • relatie tussen school en ouders (48%),

  • onderwijs op afstand (46%),

  • voor- en naschools onderwijs gefinancierd door overheid (44%). 


Een kleine 90% van de mensen is bereid meer belasting te betalen als ze hier onderwijskwaliteit voor terugkrijgen.


----


Kwetsbare leerlingen


65% Van de respondenten vindt dat er meer financiële middelen en betere leraren moeten komen voor scholen met veel leerlingen uit sociaaleconomisch kwetsbare groepen.
20% heeft daar geen mening over, en
15% vindt het niet nodig.


----


Wie financiert het onderwijs?

Overheid:        46%
Neutraal:         36%
Bedrijfsleven:  18%


----
 

Goed onderwijs: wiens verantwoordelijkheid?

Meer overheidsverantwoordelijkheid:  50%
Zelfde als nu:                                       27%
Meer eigen verantwoordelijkheid:        23%Check de gehele enquête op de site van Namens Nederland

CNV Connectief, waar CNV Onderwijs deel van uit maakt, staat op de bres voor meer waardering voor de publieke sector. Bekijk hier waarom en hoe.

Deze informatie verscheen in de CNV-special van Didactief, oktober 2021. 

Verder lezen

1 Special: Waarderen is investeren

Click here to revoke the Cookie consent