Onderzoek

Hoe houd je leraren binnenboord?

Tekst Neline de Jong-Kroon, Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling-Teunter
Gepubliceerd op 05-07-2021
Beeld Shutterstock
Leraren die vertrekken uit het voortgezet onderwijs: een veelbesproken thema en tegelijkertijd hebben we het er liever niet over. Maar dat kunnen we voortaan beter wel doen.

Het lerarentekort houdt de samenleving, politiek en wetenschap in Nederland al jaren in de greep. Er is te weinig instroom van nieuwe leraren, maar er is ook te veel uitstroom van bekwame leraren die er om verschillende redenen de brui aan geven. De vraag is of scholen zélf door beleids- en/of organisatieaanpassingen invloed kunnen uitoefenen op die uitstroom.Op zoek naar een antwoord hebben wij systematisch de literatuur verkend om meer te weten te komen over schoolfactoren die een rol spelen bij de vertrekintentie onder leraren. Hierbij hebben we ook gekeken naar individuele kenmerken van leraren (zoals leeftijd en aantal jaren ervaring) en naar opvattingen van leraren over hun werk (zoals werkdruk en autonomie). Op basis van 78 studies is een model ontstaan dat de relaties tussen schoolfactoren, individuele kenmerken en lerarenopvattingen in beeld brengt.

 

Zo houd je leraren binnenboord

Steun van de leidinggevende op school blijkt één van de belangrijkste factoren om leraren binnenboord te houden. Leraren die zich gesteund weten in de uitvoering van hun werk, die worden behandeld als professionals, en die zich gewaardeerd en aangemoedigd voelen, zijn minder geneigd om hun baan in het onderwijs op te zeggen dan leraren die dit niet zo ervaren. Ook leraren die samenwerken met hun collega’s, weinig ordeproblemen en/of negatief leerlinggedrag ervaren, het gevoel hebben dat zij goed zijn in hun werk en voldoende invloed hebben in én buiten hun klaslokaal, hebben minder de behoefte om op zoek te gaan naar een andere werkomgeving.

 

 

Het zou goed zijn als schooldirecties bovenstaande zaken monitoren en regelmatig tot onderwerp van gesprek maken met hun personeel. Juist door thema’s bespreekbaar te maken, is het mogelijk om ontevredenheid vroegtijdig te onderkennen en te voorkomen dat leraren willen vertrekken.  

 

 

Meer Didactief-artikelen lezen? Trakteer jezelf op een online abonnement voor slechts €24,50: maar liefst tien edities per jaar en toegang tot ons archief vanaf 2003.https://didactiefonline.nl/aanbieding 

Verder lezen

1 ORD 2020/2021

Click here to revoke the Cookie consent