Nieuws

Herregistratie: Hel of zegen?

Tekst Winnifred Jelier
Gepubliceerd op 19-11-2020 Gewijzigd op 19-11-2020
Schoolleiders krijgen vanaf eind 2020 een eenvoudiger en eerlijker herregistratiesysteem, aldus het Schoolleidersregister PO. De eerste reacties zijn positief.

Het herregistratiesysteem voor schoolleiders was de afgelopen jaren een terugkerend onderwerp van gesprek in de beroepsgroep. Het systeem werd in 2013 opgezet om schoolleiders aan te sporen om gericht aan hun professionele ontwikkeling te werken. Maar tijdens een evaluatie in opdracht van het Schoolleidersregister PO in 2019 bleek dat het systeem bijstelling behoefde. Zo vonden veel schoolleiders het beklemmend dat ze drie thema’s moesten kiezen waarbinnen ze zich zouden laten bijscholen. Waarom was dat eigenlijk nodig?

Edward den Heeten, directeur van de Petrusschool in Rijswijk, koos een opleidingstraject waarin de thema’s integraal waren opgenomen. ‘Ik hoefde er niet meer over na te denken.’ Maar hij zag collega’s worstelen. ‘Zij hadden soms ontwikkelactiviteiten op het oog die net buiten de thema’s vielen en daarom niet in het vaste aanbod waren opgenomen.’ Ook René Jansen, directeur van SchoolB en de Emmaschool in Steenwijk en lid van de Commissie Certificering en Registratie van het Schoolleidersregister PO, merkte dat collega’s de thema’s soms als een keurslijf ervaarden. ‘Dat kon niet de bedoeling zijn. Je leerbehoefte hoort leidend te zijn in je professionele ontwikkeling.’
 

De 3 belangrijkste wijzigingen in het herregistratiesysteem:

  • Geen verplichte thema’s meer

  • Meer keuzevrijheid

  • Puntentoekenning per ontwikkelactiviteit


Meer eigenaarschap

In het nieuwe systeem zijn de verplichte thema’s losgelaten. ‘We gaan meer ruimte bieden aan de diversiteit’, zegt Marja Creemers, directeur van het Schoolleidersregister PO. Het oude systeem bood weliswaar de mogelijkheid om de thema’s deels te omzeilen door een zogeheten wildcard in te zetten, maar uiteindelijk bleek het niet genoeg. ‘Voor het Schoolleidersregister PO wordt het belangrijkste dát een schoolleider zich ontwikkelt, niet in welke richting of hoe breed.’
 

'Het gaat niet om hoe, maar dát een schoolleider zich ontwikkelt'


Den Heeten en Jansen zijn positief over de verandering. Schoolleiders zullen volgens hen door het wegvallen van de thema’s beter zelf gaan kijken waar ze staan in hun ontwikkeling. Net als in het oude systeem kunnen schoolleiders verschillende soorten activiteiten opgeven, zoals een masteropleiding, een intern scholingstraject, een eigen praktijkonderzoek, publicaties of coaching. Creemers: ‘Zolang je kunt verantwoorden waarom een activiteit relevant is voor je professionele ontwikkeling, is er veel mogelijk.’
 

Punten tellen

Tijdens de evaluatie kwam ook naar voren dat het systeem mogelijk eerlijker kan. Zo werd er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de tijdsinvestering. Creemers: ‘Een studiebelasting van tachtig of driehonderd uur maakt natuurlijk nogal uit. Maar dit werd niet meegewogen. Ook was er nog niet altijd voldoende aandacht voor het niveau van een professionaliseringsactiviteit.’

Een puntensysteem moet hierin verandering brengen. Voortaan zullen schoolleiders honderd punten moeten halen om voor herregistratie in aanmerking te komen, waarbij ze meer punten krijgen naarmate de studiebelasting en het niveau hoger zijn. De puntentoekenning per activiteit kunnen schoolleiders grotendeels vinden in de catalogus die binnenkort op de website van het Schoolleidersregister PO beschikbaar komt. Creemers: ‘Maar je bent niet gedwongen om uit bestaand aanbod te kiezen, je kunt bijvoorbeeld zelf een coachings- of leertraject samenstellen en dit laten waarderen.’
 

Zo werkt het
Schoolleiders laten zich elke vier jaar opnieuw registreren. Zij kiezen zelf welke ontwikkelactiviteiten ze hiervoor gebruiken, bijvoorbeeld een training, coachingstraject, eigen praktijkonderzoek of deelname aan een kenniskring. Ook leren in de beroepspraktijk kan meetellen voor herregistratie.Duidelijke norm

Den Heeten en Jansen denken dat het puntensysteem een zinvolle aanpassing is. Ze vinden het belangrijk dat er een norm gesteld wordt. Den Heeten: ‘Zo’n aantal van honderd laat duidelijk zien wat je moet bereiken.’ Wel vraagt hij zich af hoe de puntentoekenning concreet in zijn werk zal gaan. ‘Hoe zal bepaald worden hoeveel punten een activiteit krijgt? Staat één punt voor één uur? Krijg je meer punten als je laat zien dat je langer bezig was dan verwacht?’

Creemers: ‘We proberen de puntentoekenning zo zorgvuldig mogelijk te doen. Voor de activiteiten in de catalogus zal onze Commissie Certificering kijken naar een combinatie van studiebelasting, niveau en inhoud, en hoe de activiteit zich verhoudt tot andere activiteiten. Bij de overige activiteiten ligt de puntentoekenning in handen van de professioneel beoordelaars . Bij deze activiteiten zal het meestal gaan om leren in de beroepspraktijk. Tijdsinvestering is daarbij minder goed mee te wegen. In die gevallen kan de nadruk meer liggen op inhoud, niveau en kritische reflectie.’


Waterdicht bestaat niet

Voor de opportunistische schoolleider zal het nieuwe systeem misschien geen verschil maken. Creemers: ‘Het belangrijkste blijft dat schoolleiders goed kijken naar wat ze nodig hebben. Ga niet zomaar wat doen. Niemand zit te wachten op een schoolleider die alleen maar een cursus volgt omdat het moet. Overleg met je bestuur en probeer iets te vinden wat echt goed bij jou en je school past.’ Den Heeten: ‘Als je herregistratie alleen maar ziet als een verplicht nummer, dan heb je het niet goed begrepen. Je wilt ook niet dat de huisarts stopt met bijscholing. Professionalisering hoort erbij.’
 

Dit artikel verscheen in de special 'Schoolleiders maken het verschil' bij Didactief, november 2020. Meer informatie: schoolleidersregisterpo.nl

Click here to revoke the Cookie consent