Nieuws

Gelijke kansen in het vo

Tekst Kirsten de Boer
Gepubliceerd op 29-01-2019 Gewijzigd op 29-01-2019
Minister Slob pleit voor een betere overgang van havo naar vwo. Op dit moment ervaren te veel leerlingen moeilijkheden wanneer zij na de havo door willen stromen naar het vwo.

Minister Slob wil landelijke toelatingseisen voor de doorstroom havo-vwo, schrijft hij in een kamerbrief. Deze gaat hij uitwerken en wettelijk laten vastleggen in het doorstroomrecht havo-vwo. Hij besloot dit naar aanleiding van een onderzoek van Oberon naar de opvattingen van leerlingen, ouders en scholen over de doorstroom. Opvallend is dat uit dit rapport geen grote ontevredenheid naar voren kwam. Wel bleek dat veel leerlingen, ouders en scholen vinden dat de overgang van havo naar vwo nog beter kan.

Leerlingen en ouders lopen er vooral tegenaan dat de overgangseisen van tevoren niet duidelijk zijn, blijkt uit het onderzoek. Soms is een advies van de havo genoeg, soms is er een gemiddeld cijfer vereist of vraagt de school om een motivatie. Het komt soms zelfs voor dat de eisen gedurende het schooljaar worden bijgesteld. Door ze landelijk vast te leggen, komen leerlingen en hun ouders niet voor verrassingen te staan en worden gelijke kansen bevorderd.

Een punt dat de doorstroom bemoeilijkt, is het verschil in vakken tussen havo en vwo. Op het vwo doen leerlingen examen in minimaal acht vakken, waar dat er op de havo minimaal zeven zijn. Ook verschilt de samenstelling van de profielen, wat vooral problemen met vreemde talen en wiskunde oplevert. Veel havo-scholen zeggen hun leerlingen al te stimuleren om een extra vak te nemen en bij het kiezen van hun vakkenpakket rekening te houden met een eventuele doorstroom naar het vwo. Leerlingen en ouders zien dit echter niet altijd terug. Zij vinden dat de begeleiding en voorlichting beter kunnen.

Scholen vinden het doorstroomrecht niet zo nodig. Ze zijn met name bang dat voormalig havisten het op het vwo niet halen. Dat zorgt voor negatievere beoordeling door de inspectie door lagere slagingspercentages. Als een doorstroomrecht wordt ingevoerd, is het volgens hen van belang dat de inspectie hier rekening mee houdt en dat er speciale doorstroomprogramma’s worden georganiseerd.

Lees hier de kamerbrief. 

Lees hier het onderzoeksrapport van Oberon.

Verder lezen

1 Late selectie, gelijke kansen?

Click here to revoke the Cookie consent