Nieuws

Faits divers: ICT

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 20-06-2012 Gewijzigd op 17-01-2018
Wat zijn de nieuwtjes rond ICT? Je leest ze hier. 

Ster voor de klas

Soms zien we de regisseur Matthijs van Nieuwkerk iets influisteren in DWDD. Een pabo-docent of schoolbegeleider kan straks met hetzelfde gemak een leraar-in-opleiding coachen die voor de klas staat. Met een oortje in en de digitale techniek die er bij hoort, kan de student profiteren van directe feedback tijdens het lesgeven. Uit onderzoek van de TU Eindhoven blijkt dat de studenten meer zelfvertrouwen
krijgen, beter met de klas omgaan, betere instructie geven en een fijner klassenklimaat scheppen

rekenen met dobbelstenenRekentuin

Leerlingen zoals jij … konden wel wat opteloefening gebruiken. De Rekentuin is een online programma waarmee kinderen rekenen kunnen oefenen en automatiseren op hun eigen niveau. Het is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en maakt  gebruik van learning analytics. Dat wil zeggen dat de computer het aanbod aan een individuele leerling bepaalt op basis van leergedrag van vergelijkbare leerlingen. Het programma wordt nu commercieel aangeboden. Uit vergelijkend onderzoek van Kennisnet blijkt dat leerlingen die een draagbare computer van school met het programma mee naar huis mogen nemen, sneller gaan rekenen , dus beter automatiseren. Dat effect ebt weg na een paar maanden. Begin deze zomer vindt een derde meting plaats. Meer info www.rekentuin.nl.

Blog

‘Een beetje docent 2.0 zit tegenwoordig op Facebook en Twitter, en de wat  behoudender types onder ons teren nog een beetje op Hyves. (..) Vriend worden, met een leerling, in de toch wel behoorlijke anonimiteit van het internet, is iets anders dan vriendelijk zijn tegen dezelfde leerling in de vertrouwde omgeving van
het klaslokaal.’ Een blog vol aardige overpeinzingen over vooren nadelen van social media voor leraren.

Leraren die op weblogs reageren in plaats van op verslagen. Deze vorm van social
media biedt mogelijkheden om regelmatig feedback te geven op werk en  leerprocessen van leerlingen. Een weblog is een persoonlijk verslag op een website, waarmee je snel informatie kunt uitwisselen. Hierdoor hebben leraar en leerling meer contact met elkaar en kunnen ook leerlingen op elkaar reageren. In het mbo blijkt het te werken. Leerlingen die tijdens hun stage een blog bijhouden, functioneren in de praktijk beter en halen een hogere praktijkbeoordeling.

Denver Groep

Ict is het middel om het onderwijs in Nederland binnen tien jaar weer aan de internationale top te krijgen. Dat is de visie van de zogenoemde Denver Groep. Een gideonsbende van ruim twintig vooral bestuurders die zich inzetten voor het  verankeren van effectief ict in schoolbeleid. Het klinkt soms allemaal een beetje hoogdravend, maar de pagina goede praktijken op hun website mag er zijn. Inspirerend.

mindmapMindmap

Mindmaps zijn populaire leermiddelen, ze prikkelen de creativiteit van leerlingen en helpen om een inhoudelijk leerdomein te leren kennen. Tegenwoordig zijn ze er ook digitaal. Dat is handig: de mindmap is makkelijk te bewaren en te wijzigen en je kunt linken naar internet. Leren leerlingen er ook beter van? Dat ligt eraan waar je naar  kijkt. Leerlingen die digitaal werken gaan iets meer de diepte in, maar leerlingen die  op papier werken, verwerven iets meer basiskennis en ordenen iets beter. Dat concluderen onderzoekers van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen na een  kleinschalig onderzoek.

Leraar in de startblokken

Digitale teksten zoals blogs, tweets en websites verschillen nogal van papieren teksten. De statische pagina is vervangen door een dynamisch computerscherm met hyperlinks. Het plaatje is een video geworden. De tekst die vroeger één auteur had is nu het resultaat van een online discussie in sociale netwerken. De vraag is of er een nieuwe vorm van tekstbegrip ontstaat, online tekstbegrip? Jeroen Clemens, docent Nederlands bij Helen Parkhurst in Almere, onderzoekt of leerlingen die goed zijn in offline tekstbegrip ook goed presteren bij online teksten.

Oefenen doe je zo

Er komen steeds meer oefenprogramma’s op de markt, maar welke werken het best? Egbert Harskamp van de Universiteit Groningen zette vijf goede gedragsregels voor (reken)oefenprogramma’s op een rijtje.
1. Sluit aan: bij leerlijn en niveau van de leerling
2. Leg uit: kort en visueel ondersteund
3. Geef feedback, kort en inhoudelijk
4. Motiveer!
5. Geef genoeg keuzevrijheid aan leerlingen, om het programma flexibel te doorlopen.

Digitaal geletterd?

Jongeren groeien tegenwoordig op met computers en internet. Maar het is lang niet zeker dat ze ook voldoende in staat zijn om informatie te zoeken, te selecteren en op waarde te beoordelen. Die vaardigheden hebben ze net zo hard nodig als lezen, schrijven en rekenen. Om een beter beeld te krijgen hoe het nu eigenlijk met deze vaardigheden van jongeren gesteld is, meet het internationaal onderzoek ICILS dit jaar voor de eerste keer de computer- en informatievaardigheden van leerlingen. Nederland doet ook mee: de universiteit Twente voert het onderzoek uit, in opdracht van Kennisnet.

Dit artikel verscheen in de special Ict in de praktijk. Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van Kennisnet. 

Verder lezen

1 ICT

Click here to revoke the Cookie consent