Onderzoek

Faits divers: Almere leert

Tekst Paulien de Jong
Gepubliceerd op 20-09-2013 Gewijzigd op 24-07-2017
Beeld Stad College en Marga Tieken
Vijf vragen aan Gerard Roos en Lezen tussen de oren.

5 vragen aan Gerard Roos over het vakcollege in Almere

Gerard Roos1. Waarom een vakcollege?
'Op dit moment heerst in onze stad de opvatting dat we de beroepskeuze van jonge leerlingen zo lang mogelijk proberen uit te stellen. De vmbo's in Almere werken daarom voornamelijk volgens het intersectorale model, waarbij leerlingen met zoveel mogelijk beroepsrichtingen kennis maken. Zinvol voor veel leerlingen, maar er zijn ook kinderen die al lang weten wat ze willen. Het vakcollege biedt voor hen uitkomst. De laatste jaren merken we dat steeds meer leerlingen naar Stad College komen omdat hier nog brede sectorprogramma's aangeboden worden, in tegenstelling tot op andere scholen in Almere. Het beroepsgerichte onderwijs dat wij aanbieden is erg populair bij een bepaalde groep leerlingen. Met het vakcollege willen we nog meer de nadruk op de beroepspraktijk leggen, ook al in de eerste leerjaren van het vmbo.'

2. Wat is het grootste voordeel?
'Dat leerlingen die bijvoorbeeld op hun twaalfde al weten dat ze later de ict in willen, ook al vroeg aan een gerichte opleiding kunnen beginnen. Deze jongeren doe je geen plezier met oriëntatievakken als uiterlijke verzorging, koken of groenvoorziening. Zij willen met hun passie aan de slag. Omdat we geen tijd verliezen aan oriëntatieprogramma's, kunnen onze leerlingen sneller, soms wel een jaar eerder, dan op de andere scholen hun beroepsgerichte programma afsluiten. De tijd die zo vrij komt, gebruiken ze voor verdieping of verbreding. Zo kan iemand in het vierde jaar kiezen om te investeren in een diploma met een hoger niveau of andere vakken te volgen, zodat hij of zij bredere aansluitmogelijkheden heeft. Daarnaast zorgen gemotiveerde leerlingen voor een prettige sfeer in de klas, er is minder uitval en er zijn betere studieresultaten. Niet alleen komt dit naar voren uit onderzoeken uitgezet door het ministerie van OCW, het blijkt ook uit gesprekken met directies van de andere vakcolleges in Nederland. Mooi meegenomen is dat onze studies goed aansluiten bij de groeisectoren van het bedrijfsleven in Almere. Succesvolle werkgevers krijgen de kans om aan voldoende goede stagiaires te komen. Een baangarantie is niet te geven, maar dat deze aansluiting onze leerlingen kansrijk maakt op de arbeidsmarkt is evident.'

3. Wat is het verschil met de oude opleiding Techniek?
'Het vakcollege start eerder met de beroepsgerichte vakken. In de eerste klas krijgen de leerlingen al een brede moderne beroepsgerichte scholing. Denk aan ict of ondernemerschap. In latere jaren gaat de leerling zich specialiseren binnen het beroepenveld. Bij de richting Techniek & Vakmanschap zie ik dan vakken als robotica (het programmeren van een "robot") , het maken van computergames, computergestuurde installaties in huishouding. Vanuit de oude opleidingen komen we nog wel wat metaaltechniek tegen, maar dan puur in de ondersteuning van de moderne technologie. We zijn niet de techniek van de blauwe overall en de schoenen met stalen neuzen, maar techniek met creativiteit en de witte laboratoriumjassen. Dat zal ook meisjes aanspreken. Ook op de andere afdeling Mens & Dienstverlening met sportbegeleiding, toerisme, beveiliging en commercieel, verwacht ik een evenwichtige balans in jongens en meisjes.'

4. Hoeveel leerlingen gaan de vakopleiding volgen in 2014?
'Moeilijk te zeggen. Eerst moeten we de leraren van groep 8 goed informeren. Mijn inschatting is dat zo'n 200 tot 300 leerlingen jaarlijks voor het vakcollege kiezen.'

5. Techniek wordt vanaf 2014 verplicht op de pabo. Zijn jullie met de opleiding in gesprek?
'Op dit moment nog niet, maar gesprekken gaan ongetwijfeld komen. Zaak is nu om eerst een gebalanceerd lesprogramma op te bouwen. Is dit programma klaar, dan komt de ondersteuning en de uitvoering ter sprake. Alles in de juiste volgorde.'


Lezen tussen de oren

boekenkastHoe krijg je (voor)lezen tussen de oren van kinderen en hun ouders? Door het plaatsen van voorleesfilmpjes op internet. Op almereleestvoor.nl lezen ouders en schoolbestuurders boekjes voor aan 0-8 jarigen. De innovatieve aanpak met filmpjes is een inspiratiebron voor opvoeders die niet goed weten wat en hoe zij hun kinderen moeten voorlezen. Samen kijken/luisteren ze en naderhand wordt nagepraat over het verhaal. De boekjes zijn ook te leen bij de bibliotheek. Meindert Eijgenstein, voorzitter College van Bestuur van Stichting Prisma, is een van de voorlezers. Hij las 'Bezoek voor beer' voor en is enthousiast over het project. 'Een ontzettend goed initiatief. Elke schoolbestuurder zou zich onmiddellijk moeten aanmelden. Het project leert ouders zich meer betrokken op te stellen. Als zij dagelijks met hun kind bespreken wat zij die dag op school hebben geleerd – "Wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je gelezen? Welke woordjes heb je geleerd?" - en doorvragen: "Wat heb je geleerd? Waar heb je moeite mee? Hoe heb je gereageerd? Wat ga je morgen tegen de juf of meester zeggen?" kunnen leerlingen tot wel 15 procent meer leerrendement halen.'

 

'Almere leest voor' is een initiatief van de gemeente in samenwerking met schoolbesturen, bibliotheek, welzijnsorganisatie de Schoor en Stichting Lezen. Onderdeel van de campagne is de voorleeswedstrijd die pabo-student Odin de Jong dit jaar won (meer hierover op p.16).

www.almereleestvoor.nl

Deze artikelen zijn onderdeel van de Didactief-special Almere Leert! (september 2013), die tot stand is gekomen in opdracht en met financiële bijdrage van LEAplus Almere.

 

Verder lezen

1 Almere Leert!

Click here to revoke the Cookie consent