Nieuws

Enquête kindermishandeling

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 03-10-2018 Gewijzigd op 01-11-2018
In de Staat van het Onderwijs 2018 staat dat er meer aandacht nodig is voor de meldcode kindermishandeling. De Monitor (KRO-NCRV) bericht dat uit onderzoek is gebleken dat in Rotterdam slechts 4% van alle meldingen van kindermishandeling door scholen wordt gedaan. Landelijk gaat het om eenzelfde percentage. Naar aanleiding van deze problematiek doet Didactief onderzoek naar kindermishandeling.

Heb jij weleens bij een leerling vermoed dat diegene slachtoffer was van mishandeling? En wist je toen wat je moest of kon doen? Laat het ons weten en vul onze enquête (anoniem) in.

Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben we honderden respondenten nodig. De enquête is voor iedereen die in het po of vo werkt (leraren, ib'ers/zorgcoördinatoren, schoolleiders/-bestuurders).

Het invullen duurt minder dan 5 minuten.

De uitslag publiceren we in januari 2019. Je respons wordt zeer gewaardeerd!

Vul de enquête in >>

Verder lezen

1 Meldcode kindermishandeling

Click here to revoke the Cookie consent