Nieuws

Een vakdidactisch perspectief op democratisch burgerschap

Tekst Gert Biesta
Gepubliceerd op 08-12-2016 Gewijzigd op 08-12-2016
Leraren hebben een belangrijke taak in het voorbereiden van jongeren op de  maatschappij, en meer in het bijzonder op hun deelname aan de democratische samenleving.

Zij kunnen leerlingen leren omgaan met verschillen en tegenstellingen.
Ze kunnen leerlingen helpen bij het kritisch bevragen van ontwikkelingen dichtbij en verder weg en hen laten reflecteren op de waarden en normen die anderen en zijzelf hanteren. Burgerschapsonderwijs wordt doorgaans ondergebracht bij de pedagogische opdracht van de school. Daarmee bestaat het risico dat het niet alleen wordt  onderscheiden van de vakdidactische component van het onderwijs, maar er ook gescheiden van blijft. De bijdragen in deze special proberen te laten zien dat er
ook binnen de schoolvakken zelf belangrijke aanknopingspunten en mogelijkheden zijn voor het werken aan democratisch burgerschap. In de bijdrage wordt getoond welke kennis, vaardigheden en houdingen van belang kunnen zijn voor burgerschap, en worden handvatten geboden voor hoe je die kunt onderwijzen. Naast kennis, vaardigheden en houdingen is er ook nog de vraag naar de motivatie voor het democratisch willen samenleven, iets wat belangrijker wordt in een tijd waarin de waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit niet meer voor iedereen onmiddellijk vanzelfsprekend zijn. Ook daar ligt een belangrijke uitdaging voor de schoolvakken.

Gert Biesta is als Professor of Education en Director of Research verbonden aan het Department of Education van Brunel University London. Daarnaast bezet hij voor een dag per week de NIVOZ leerstoel voor de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek.

www.gertbiesta.com

Dit artikel verscheen in de Special over burgerschap, december 2016.

Verder lezen

1 Hoe geef je les in kritisch burgerschap?

Click here to revoke the Cookie consent