Onderzoek

Duim omhoog of omlaag

Tekst Hannah Bijlsma
Gepubliceerd op 24-01-2018 Gewijzigd op 19-02-2020
Beeld Shutterstock
Wil je snel en makkelijk weten hoe je lessen overkomen op leerlingen? Met Impact! kunnen ze hun mening geven via hun smartphone of tablet.  

Leraren krijgen doorgaans weinig feedback op hun lessen. Lesobservaties, bijvoorbeeld van collega’s, kosten veel tijd. Een efficiënt alternatief is leerlingen te vragen wat ze van je les vonden. Daarvoor heeft de Universiteit Twente Impact! ontwikkeld, een tool voor de smartphone, iPad of tablet waarmee leerlingen aan het eind van een les binnen enkele minuten kunnen zeggen wat ze van de les vonden. De vragenlijst in Impact! is gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde kenmerken van effectieve lessen, zoals aansluiten bij wat leerlingen al weten. De vragenlijst bestaat uit stellingen (‘De docent sloot met de les goed aan bij wat ik al wist’), die leerlingen beoordelen met duimen omhoog of omlaag. De resultaten kan de leraar direct na de les op de eigen telefoon of computer bekijken. Omdat leerlingen bij het invullen van de vragenlijst ook het cijfer moeten invoeren dat ze meestal halen voor het vak, is precies te zien wat laag-, midden- en hoogpresterende leerlingen van de les vonden.

likeImpact! is onder zestig wiskundedocenten in 3 havo onderzocht. De tool blijkt ze inzicht te geven in de sterke en nog te verbeteren kanten van hun lessen. Naarmate leraren de tool langer gebruiken, gaan ze meer in gesprek met hun leerlingen over de feedback, wat ook de betrokkenheid van leerlingen kan vergroten. In het onderzoek kregen de leraren alleen de feedback, zonder ondersteuning bij het verbeteren van de lessen. Hun leskwaliteit bleek in het begin vooruit te gaan, maar de leraren konden die verbetering niet vasthouden. Daarvoor is vermoedelijk ondersteuning van bijvoorbeeld collega’s, teamleiders of experts essentieel.

Hannah Bijlsma, Adrie Visscher, Bernard Veldkamp en Marjoleine Dobbelaer, Does Smartphone-Assisted Student Feedback to Teachers Impact Teaching Quality? AERA-paper, 2017. Lees meer op impactoponderwijs.nl.

Dit artikel verscheen in Didactief, januari/februari 2018.
 

Click here to revoke the Cookie consent