Nieuws

Didactief-enquête: pesten in de lerarenkamer

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 11-02-2014 Gewijzigd op 30-12-2020
Beeld Human Touch Photography
Pesten gebeurt niet alleen op het schoolplein, maar ook in de personeelskamer. Op 8% van de scholen worden teamleden gepest door collega's, en slechts 37% van de medewerkers vindt dat de school genoeg doet om pesten onder teamleden tegen te gaan. Dat blijkt uit een enquête van Didactief en Regioplan.

We ondervroegen 175 mensen uit po en vo (zowel onderwijsgevend als -ondersteunend personeel) over pestgedrag tussen teamleden onderling. Op de vraag of er bij hen op school mensen zijn die minder plezier aan hun werk beleven door pestgedrag van collega's, antwoordde 8% van de respondenten bevestigend. Nog eens 7% reageert neutraal en 15% weet het niet. Vooral roddelen en elkaars expertise in twijfel trekken komen veel voor. Maar ook buitensluiten, stoken, elkaar het werk bemoeilijken en grappen maken ten koste van een collega zijn beproefde pestmethodes.

Pesten diagram leiding

Vaak doet de school niet veel om pesten tegen te gaan, vinden de respondenten. Minder dan de helft (46%) heeft een schoolleiding die ervoor zorgt dat er geen ruimte is voor pesten onder teamleden. En maar 37% vindt dat de school genoeg doet om pesten in de personeelskamer tegen te gaan.

Pesten afbeelding 2Op veel scholen is wel een vertrouwenspersoon, maar daar houdt het meestal ook op: protocollen, gedragsnormen of teamdagen en besprekingen over het onderwerp komen maar weinig voor. Slechte zaak, vindt Mieneke Pouwelse, universitair docent Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit. 'Het belang van antipestbeleid wordt nog weleens onderschat. Vaak hebben scholen wel pestprotocollen voor leerlingen, maar niet voor personeel. Terwijl duidelijk uit onderzoek blijkt dat er gewoon minder gepest wordt als er alerter beleid is. Maak pesten bespreekbaar en investeer in het team, bijvoorbeeld met trainingen in conflicthantering of leiderschap. In organisaties met een enthousiast, betrokken team en een sterke leiding komt pesten over het algemeen weinig voor.'

Lees het hele artikel in het januari-februarinummer van Didactief.

11 februari 2014

 

Verder lezen

1 Pesten in de lerarenkamer
2 Alles op een rij over… werkdruk en stress

Click here to revoke the Cookie consent