Onderzoek

Derde naamval in een droomkamer

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 05-09-2016 Gewijzigd op 13-12-2016
Kun je binnen het vreemdetalenonderwijs volgens het Quest-model leerlingen grammaticaregels bijbrengen? Docent Marrit van Guchte nam de proef op de som. 

Van Guchte geeft Duits op een vo-school met regulier en taakgericht vreemdetalenonderwijs. Binnen dat laatste, ook wel Quest genoemd, spreken leerlingen alleen in de doeltaal en staan inhoud en communicatie voorop. Of de grammatica er daar niet bekaaid van af komt, vragen collega’s haar wel eens. Daarom heeft ze onderzocht of je ook binnen taakgericht taalonderwijs een focus op de vorm (grammatica) kunt leggen zonder afbreuk te doen aan betekenisvol onderwijs.

Ze deed experimenten bij verschillende groepen 3havo/vwo-leerlingen. Ze liet leerlingen bijvoorbeeld modelvideo’s bekijken van een taak die ze later zelf moesten doen (een rondleiding geven). De ene groep vroeg ze te letten op het juiste gebruik van de derde naamval, de andere op de inhoud. De eerste groep bleek bij de uitvoering van de taak beduidend beter in die datief.

In een ander experiment kregen leerlingen de opdracht hun droomkamer te beschrijven. Als ze een fout in de datief maakten, verbeterde de leraar die. In het ene geval herhaalde hij de zin, maar dan correct (recast), in het andere geval gaf de leraar uitleg over de regel en vroeg hij de leerling zijn zin nog eens te formuleren (prompt). Dit werd herhaald bij een andere mondelinge opdracht – het vergelijken van twee mobieltjes – waarbij de leraar lette op juist gebruik van de vergrotende trap. Bij beide opdrachten en beide soorten feedback presteerden leerlingen beter dan een controlegroep die oefeningen uit een regulier schoolboek (Na klar) maakte. De prompt-feedback leverde de beste resultaten op, maar bij eenvoudigere grammatica, zoals de vergrotende trap, volstaat de recast; voordeel is dat deze minder ‘de communicatieve flow’ verstoort.

Van Guchte concludeert dat een focus op de vorm heel goed past binnen Quest en dat het zelfs tot betere resultaten kan leiden dan regulier grammaticaonderwijs. Ze noemt haar onderzoek ‘geen pleidooi om alle vreemdetalendocenten hun schoolboek te laten vervangen door een taakgericht curriculum. Wel bevelen we aan communicatieve taken te gebruiken naast de bestaande methode.’

Marrit van de Guchte, Focus on Form in Task-Based Language Teaching. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2016.

Click here to revoke the Cookie consent