Nieuws

Denken over duurzaamheid

Tekst Eline Geus
Gepubliceerd op 07-07-2017 Gewijzigd op 12-07-2017
Beeld Bright ideas hub
De Generation Discover bright ideas hub, vol met snufjes, weet leerlingen te verbazen. High-tech spelletjes om ze te interesseren voor wetenschap en techniek. Maar begeleiding blijft cruciaal om ze er wat van te laten leren.

Op een natte vrijdagochtend om 9 uur stuitert een enthousiaste groep 7 van basisschool De IJdoorn de bright ideas hub op het Marineterrein in Amsterdam binnen. bright ideas hubZij hebben deelgenomen aan de bright ideas challenge van Shell en mogen als afsluiting naar deze hub, ook opgezet door Shell. Ze vallen met hun neus in de boter: allerlei tablets, touch screens, schermen en knopjes. Ze gaan aan de slag aan drie tafels. Aan de Inspire-tafel zijn er spelletjes over duurzame oplossingen over de hele wereld, bij de Amaze-tafel bekijken ze duurzame uitvindingen en aan de Create-tafel bouwen ze zelf gebouwen die ze daarna kunnen bekijken in augmented en virtual reality. Denk aan een stapelboerderij en een installatie om zout water om te zetten in drinkwater met zonnepanelen.

Het verschilt per tafel hoeveel de kinderen echt lijken na te denken bij wat ze doen. Zo bouwt een leerling een gebouw van goud, wat niet duurzaam genoeg is volgens de begeleider. Desgevraagd verbetert ze haar ontwerp. De twee begeleiders zijn kortom echt nodig. Gelukkig zijn er steeds maar twee tafels van de drie bezet, waardoor zij hun aandacht goed kunnen verdelen.

Aan de Amaze-tafel komen duurzame uitvindingen voorbij in een plastic bol en in filmpjes. Een robotje op een scherm stelt de kinderen vragen zoals ‘Hoe leuk vinden jullie deze uitvinding?’ en ‘Kan deze uitvinding de wereld helpen?’. De mooiste uitvinding vinden deze leerlingen toch wel de 3D voedselprinter, ‘omdat veel mensen geen voedsel hebben en zo toch voedingsstoffen krijgen’, zo zegt een van hen. Maar een ander weet het zo net nog niet: ‘Maar misschien is het helemaal niet lekker!’

gebouwen bekijken op de tabletEen aantal kinderen aan de Amaze-tafel zijn vooral amazed door wat er aan de Create-tafel gebeurt: daar hangen hun klasgenoten met een tablet boven de tafel om hun stad in augmented reality te bekijken, waarbij de gebouwen los lijken te komen van de tafel. Zodra de virtual reality brillen tevoorschijn komen om de stad echt in 3D te beleven, kan de ochtend al niet meer stuk. Maar het zelf bouwen lijkt na twee gebouwen wel wat te vervelen.

De Inspire-tafel (foto) met spelletjes op een grote touchscreen in de tafel slaat ook goed aan. In duo’s plaatsen leerlingen in China windmolens, zonnepanelen en waterturbines. In de VS puzzelen ze met akkers om niet dezelfde gewassen naast elkaar te leggen en in Bangladesh sorteren ze afval uit de rivier. Ook hierbij horen filmpjes met uitleg. Maar toch lijken ze vooral te spelen om te spelen. Het kwartje van het waarom lijkt vooral na afloop tijdens de gezamenlijke evaluatie te vallen. ‘Als je al het afval in het water laat, dan vervuilt het water.’

Wat is groene energie, meester?

Hoeveel weten leerlingen al van duurzaamheid en het milieu als ze hier binnen komen? Lerares Melanie van De IJdoorn vertelt dat ze vooraf een lespakket van zes lessen in de klas hebben gedaan. ‘In zes stappen werkten we naar een eigen uitvinding toe. Een groepje bedacht bijvoorbeeld twee kranen voor in huis: eentje voor drinkwater en eentje voor de wc. Een ander groepje kwam met een machine in de zee die plastic opzuigt en waaraan het dan blijft plakken. Ze moesten een tekening, een beschrijving en een filmpje met uitleg maken.’ Ze vindt het een mooi initiatief: ‘Deze kinderen zijn wel de toekomst. We moeten ze duidelijk maken dat het slecht gaat met de aarde. En dan maakt zo’n project wel een verschil met er alleen maar over praten.’
Leraar Peter hoorde via via van de challenge. ‘Het slaat zeker aan in de klas. Maar het is ook wel lastig hoor. We hebben het in kleinere stukjes moeten opdelen. Wat is eigenlijk groene energie en wat is het voedselprobleem? Duurzaamheid en energie zijn complexe onderwerpen.’ ‘We moesten de klas echt op gang helpen’, beaamt Melanie. ‘Ze moesten samenwerken, maar dat is ook niet gemakkelijk voor onze leerlingen. Het is misschien meer wat voor groep 8. Maar mogelijk ligt het ook een beetje aan onze populatie hoor. Die krijgen van huis uit niet zoveel mee over groene energie.’

Met dit initiatief wil Shell vooral leerlingen enthousiast maken voor een beroep in de techniek. Toch jammer dat Shell tussen al die snufjes in de hub van plastic zeil niet aan microfoontjes bij roffelende regen heeft gedacht.. Zouden de begeleiders nog stem over hebben vanavond?  

In oktober 2017 worden de winnaars van de bright ideas challenge bekend gemaakt tijdens het Generation Discover festival op het Malieveld in Den Haag. In de jury zitten onder andere vlogger Dylan Haegens en Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Heeft jouw klas dit jaar de boot gemist? Ook volgend jaar kan je meedoen aan de challenge en reist de hub weer door het land.

Click here to revoke the Cookie consent