Recensies

D to go november 2018

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 06-11-2018 Gewijzigd op 30-01-2020
Beeld Shutterstock, Zwijsen
Elke maand vind je de leukste tips voor in de klas én daarbuiten in D to go. Deze maand: De Gorgels, het Nationaal Archief in Den Haag, de Toolbox Mensenrechten en meer! 

Mensenrechten

De Toolbox Mensenrechten bevat informatie en lesmateriaal om mensen- en kinderrechten op je school vorm te geven. Hiermee leer je je leerlingen hoe ze deze rechten herkennen, zelfs gewoon op school, in de omgang met elkaar en in het dagelijks leven. Naast de praktische werkvormen is er ondersteuning op maat mogelijk, zoals trainingen of workshops. De toolbox is ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met onder andere Amnesty International.

Po en vo. Vraag de gratis toolbox aan op mensenrechten.nl/indeklas.

 

137 kilometer archief

In het Nationaal Archief in Den Haag (direct naast het Centraal Station) valt veel te beleven: 15 miljoen foto’s, 300 duizend kaarten, 137 kilometer papieren archief en ruim duizend terabytes aan digitale bestanden over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, slavernij en de Watersnoodramp. Basisschoolklassen kunnen er workshops en rondleidingen volgen, middelbare scholieren werken met originele bronnen over migratie, handel of (vrouwen)kiesrecht, en studenten doen onderzoek in combinatie met colleges.

Po (vanaf groep 5), vo, hbo en wo. Meer informatie: nationaalarchief.nl/beleven/onderwijs.


Koffer vol taal

Een koffertje vol taalspellen is het nieuwste spelpakket van De Gorgels van Jochem Myer, met illustraties van Rick de Haas. De spellen zijn leerzaam en grappig en sluiten aan bij wat kinderen op school doen. Met bijvoorbeeld een dobbelsteen en zandloper oefenen kinderen met taal. Elk spel wordt op twee niveaus aangeboden, zodat broertjes en zusjes van verschillende leeftijden ook met elkaar kunnen spelen.

Vanaf 7 jaar, € 14,99. Bestel op zwijsen.nl.

 

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een ernstig gevaar waartegen burgers moeten worden beschermd door de Nederlandse staat. Dit stelde het gerechtshof in Den Haag half oktober in de Urgenda-zaak. Met je leerlingen kun je het over klimaatverandering hebben in een digitale lessenreeks van het project Grenzeloos van het CMO. Ze leren over het broeikaseffect en het verschil tussen weer en klimaat, en kijken wat ze zelf kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. De lessenreeks bestaat uit elf (afzonderlijke) thema’s. Over migratie, vluchtelingen en globalisering zijn er vergelijkbare reeksen beschikbaar.

3 en 4 havo/vwo. Download de lessen gratis op cmo.nl/grenzeloos.


Atelier op school

De kunstenaars van het Lijm-lab kunnen op je school een atelier komen inrichten. Daar kunnen kinderen experimenteren met tekenen, timmeren, textiel of voorwerpen uit de natuur. De projecten worden gekoppeld aan bijvoorbeeld biologie of geschiedenis, als school of leerkracht denk je hierover mee. Zo ontstaat er een project op maat: je klas kan een paar dagdelen terecht in het atelier of juist het hele schooljaar.

Po. Lees meer op lijm-lab.nl.
 

Click here to revoke the Cookie consent