Dossier

COOL 5-18

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 22-06-2010 Gewijzigd op 03-11-2016
Voor het eerst hebben traditionele vernieuwingsscholen meegedaan aan grootschalig cohortonderzoek COOL 5-18. Dalton komt het beste uit de bus op taal- en rekentoetsen, Jenaplan scoort lager dan het landelijk gemiddelde. En: Nederlanders kunnen niet meer spellen, zegt iedereen.

Met name allochtone leerlingen zouden er moeite mee hebben. COOL5-18 laat echter zien dat zij in het voortgezet onderwijs een achterstand in werkwoordspelling lijken om te buigen in een kleine voorsprong. Hoe zit motivatie eigenlijk in elkaar? Met behulp van COOL5-18 is het begrip motivatie ontrafeld.Wat blijkt: jongens willen niet afgaan, meisjes willen het zelf snappen. En allochtonen zijn sowieso meer gemotiveerd. Is er verband tussen de mate van integratie van allochtone ouders en de reken- en taalvaardigheid van hun kinderen? Ja, maar vooral het opleidingsniveau en de beheersing van het Nederlands zijn van belang. Kindertal en of de ouders gelovig zijn, maakt weinig verschil.

COOL5-18 is een cohortonderzoek dat in het basisonderwijs wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en het ITS, en in het voortgezet onderwijs door het GION en het Cito. Het volgt tienduizenden leerlingen van hun vijfde tot hun achttiende jaar op vier domeinen: schoolloopbanen, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van burgerschapscompetenties . Zo kunnen we het onderwijsniveau in Nederland in de tijd volgen en nagaan op welke aspecten er eventueel sprake is van voor- of achteruitgang.

Download de special

Click here to revoke the Cookie consent