Onderzoek

Computerprogramma stimuleert rekenen met relaties

Tekst Peter Zunneberg
Gepubliceerd op 05-09-2011 Gewijzigd op 07-09-2017
Beeld Frits Dijcks
Realistisch rekenen slaat brug van rekenen naar algebra. Rekenen met relaties wordt op de basisschool te weinig geoefend

Een quiz bestaat uit tien vragen. Elk goed antwoord levert twee punten op. Een vraag fout of niet beantwoord zorgt voor een punt aftrek. Tina heeft acht punten. Hoeveel vragen heeft Tina goed beantwoord? Basisschoolleerlingen hebben, zo blijkt uit het promotieonderzoek van de Angeliki Kolovou, geen idee hoe ze een dergelijke opgave moeten oplossen. ‘En omdat leerlingen niet meteen wisten wat ze moesten doen, deden ze vaak helemaal niets. Terwijl je getallen kunt uitproberen en zo achter de oplossing kunt komen. Maar ook dat deden ze niet.’Tijdens haar masterstudie reken-wiskundeonderwijs leerde Kolovou het realistisch rekenen kennen. Als leerkracht op een Griekse basisschool zag zij vervolgens dat het rekenonderwijs daar veel meer mechanistisch was. ‘Vermenigvuldigen met breuken bijvoorbeeld, dat werd wekenlang geoefend, totdat de leerlingen wisten wat ze moesten doen. Maar begrijpen deden ze het niet.’ ‘Uit de literatuur en uit ervaringen in andere landen blijkt dat basisschoolleerlingen moeten kunnen rekenen met relaties, de basis van algebra. Maar in Nederland is dat niet het geval. We hebben de methodes bekeken en daar bleek dat er weinig aandacht voor was. Rekenen met relaties is belangrijk, omdat het de overgang naar de middelbare school makkelijker maakt. Het is de brug van rekenen naar algebra.’ Waarbij Kolovou benadrukt dat het niet de bedoeling is om eerder met formele algebra te beginnen. Om het rekenen met relaties te oefenen, is een computerprogramma ontwikkeld. ‘Leerlingen konden daar online thuis mee aan de slag. En het bleek dat zij door te oefenen opgaven zoals die van de quiz beter konden oplossen. Vandaar mijn aanbeveling om het programma ook in de klas te gaan gebruiken.’ Nu ze gepromoveerd is, gaat Kolovou terug naar Griekenland en voorlopig weer terug voor de klas. ‘Maar ik hoop dat ik een plek kan vinden op een universiteit en daar kan bijdragen aan de verbetering van het Griekse reken-wiskundeonderwijs.’ 

Angeliki Kolovou, Mathematical problem solving in primary school, proefschrift, Universiteit Utrecht/Freudenthal Instituut, 2011 

Click here to revoke the Cookie consent