Nieuws

Boekentips over hersenen en leren

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 20-09-2015 Gewijzigd op 02-06-2017
Kwajongens zijn het, Pedro de Bruyckere (universitair docent in Gent, België) en Casper Hulshof (universitair docent in Utrecht). In tweehonderd pagina’s maken ze in Urban Myths about Learning and Education korte metten met allerlei hardnekkige mythen over onderwijs en leren.

Mensen hebben verschillende leerstijlen, jongens zijn beter in wiskunde dan meisjes. Nee dus, niet geloven. Urban Myths is een uitgebreidere internationale heruitgave van de bestseller Jongens zijn slimmer dan meisjes, dit keer met medewerking van die andere ‘kwajongen’ in de wetenschap, hoogleraar Paul Kirschner (zie zijn maandelijkse debunking-rubriek op pagina 37). Niemand hoeft het drietal op zijn blauwe ogen te geloven, want ze voorzien de lezer van munitie in uitgebreide referenties.

Serieuzer van toon is Kees Vreugdenhil (voormalig leraar, oud-directeur van het APS) in zijn boek Breinkennis over opvoeding en onderwijs. Of het brein van meisjes duidelijk verschilt van jongens, blijkt een controversieel onderwerp, schrijft hij, waarna hij de verschillende opvattingen geeft en met nadruk ‘voorzichtige conclusies’ trekt. Ook Vreugdenhil documenteert zijn verhaal uitvoerig met onderzoek van Jolles, Swaab en vele anderen. Zelf is hij nauw betrokken bij een project in de Duitse deelstaat Thuringen dat probeert het leren te bevorderen mede vanuit het hersenonderzoek.

De opmaak van Breinkennis over opvoeding en onderwijs maakt het wat toegankelijker voor leraren, onder meer door de vele tussenkopjes. Wanneer het over jongens en meisjes gaat, onderscheidt Vreugdenhil bijvoorbeeld zaken als beweging, impulscontrole en emotionele gebeurtenissen. Hoewel over het algemeen terughoudend is Vreugdenhil in zijn boek iets stelliger over ervarend leren dan De Bruyckere, Hulshof en Kirschner: waar de kwajongens stellen dat er nu eenmaal voor- en tegenstanders zijn van ervarend leren en iedereen een beetje gelijk heeft, noemt Vreugdenhil leren van concrete ervaringen in de werkelijkheid een belangrijke en onmisbare leervorm. 

 

Pedro de Bruyckere, Paul Kirschner, Casper Hulshof, Urban Myths about Learning and Education. Amsterdam: AP, 2015.

Kees Vreugdenhil, Breinkennsis over opvoeding en onderwijs. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 2014. Meer info: www.breinkennis.noordhoff.nl.


Dit artikel verscheen in Didactief, september 2015.

Click here to revoke the Cookie consent