Onderzoek

Begin in groep 3 met Engels

Tekst Peter Zunneberg
Gepubliceerd op 03-09-2013 Gewijzigd op 02-05-2017
Beeld Shutterstock
Hoe eerder, hoe beter is het veelgehoorde advies bij het leren van een tweede taal. En dus beginnen sommige basisscholen al in groep 3 of zelfs groep 1 met Engels. Native-speaker Vanessa Lobo onderzocht wat het beste startmoment is.


‘Good morning class, how are you today?’ Dat een klas in het voortgezet onderwijs zo aangesproken wordt, is zeker in het tweetalig onderwijs heel gewoon. Maar het blijkt ook bij kleuters te werken. Taalwetenschapper Vanessa Lobo gaf gedurende twee jaar in totaal 230 lessen handvaardigheid en gymnastiek aan kleuters en leerlingen uit groep 3. In het Engels. ‘Probleem met het geven van Engels aan 4- of 6-jarigen is het ontbreken van methodes, omdat ze nog niet kunnen lezen. Ik heb het effect van Content and Language Integrated Learning (CLIL) onderzocht, waarbij je in de lessen alleen Engels met de leerlingen spreekt. Zo breiden ze hun woordenschat uit en werken ze ook aan hun uitspraak.’ 

Uit diverse analyses van interactie in de klas en gesprekken die Lobo met leerlingen en leerkrachten had, concludeert ze dat groep 3 een beter moment is om te beginnen met Engels dan groep 1. ‘Voor beide leeftijden geldt dat leerlingen in het begin wat angstig zijn. Maar in groep 3 zet een grotere groep leerlingen zich daar sneller overheen. Het leereffect is daardoor groter. Beginnen in groep 1 is niet fout, maar beginnen in groep 3 is beter.’ Lobo benadrukt dat er in het onderwijs in Engels nog wel wat moet veranderen, willen leerlingen die taal daadwerkelijk beter gaan beheersen. ‘Veel basisscholen die in groep 1 beginnen met Engels, stoppen tijdelijk in groep 3. Want dan hebben de kinderen alle tijd en aandacht nodig voor het leren lezen en schrijven, is de redenering. Maar om een tweede taal echt goed te leren moet er juist een doorgaande leerlijn komen. Ook moeten er betere dan de nu voorzichtig geformuleerde eindtermen komen.’ 

Vanessa Lobo, Teaching L2 English at a very young age: a study of Dutch schools. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 2013. 

Click here to revoke the Cookie consent