Nieuws

Afrika wereldkampioen zittenblijven

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 22-01-2013 Gewijzigd op 13-07-2017
Kinderen in Noord-Amerika en West-Europa krijgen de beste onderwijskansen. Minder geluk hebben kinderen uit Afrika bezuiden de Sahara. Deze regio telt de meeste zittenblijvers en voortijdig schoolverlaters.

Jaarlijks publiceert Unesco internationale onderwijsstatistieken. In 2012 was het thema zittenblijven en schooluitval. Wereldwijd slinkt het aantal zittenblijvers met 7%, van 34,7 miljoen in 2000 naar 32,2 miljoen in 2010. En dat terwijl het aantal op een school ingeschreven kinderen met 6% steeg (van 654,8 tot 691,3 miljoen).  Het zal niet verbazen dat kinderen in Noord-Amerika en West-Europa qua schoolkansen het best af zijn. Ze genieten het langst onderwijs: gemiddeld 10,6 jaar. Kinderen uit Zuid-West Azië brengen de minste tijd door op school, 5,7 jaar. Zuid-West Azië behoort met Latijns-Amerika & het Caribisch gebied en Afrika bezuiden de Sahara tot de regio’s met de ernstige problemen (‘challenges’ in Unesco-jargon). In de Afrikaanse regio verlaat 42% van de kinderen voortijdig de school, in Zuid-West Azië is dat  33% en in Latijns-Amerika & het Caribisch gebied 17%. De cijfers wijzen ook uit dat als een kind eenmaal de school verlaat het er zelden terugkeert. Ofwel once lost is forever lost. In 34 van de 156 onderzochte landen betreedt meer dan 15% van de kinderen de school op een latere leeftijd dan volgens de wet zou moeten. Ruim de helft van deze landen vinden we in Afrika bezuiden de Sahara. Het geldt bijvoorbeeld voor ruim een op de drie kinderen in Guinee-Bissau en twee op de zeven Angolese kinderen. Wie te laat begint, komt al binnen met een achterstand vergeleken bij leeftijdgenoten. Deze late beginners lopen dan ook een groter risico de school voortijdig te verlaten. Armoede blijkt vaak de achterliggende oorzaak. Hoe armer, hoe groter de kans op een late start, zittenblijven en schooluitval. Afrika bezuiden de Sahara heeft de twijfelachtige eer wereldkampioen zittenblijven en schoolverlaten te zijn. Ze zijn wereldwijd goed voor 50% van de uitvallers en tellen het hoogste percentage (9%) zittenblijvers. Een andere risicogroep zijn meisjes. Zij krijgen minder kans naar school te gaan. Daar staat tegenover dat jongens wereldwijd vaker blijven zitten of voortijdig de school verlaten. 

Global Education Digest 2012: Opportunities lost: the impact of grade repetition and school leaving. Te bekijken op http://www.uis.unesco.org/education

Click here to revoke the Cookie consent