Onderzoek

ADHD-medicatie

Tekst Merina Daudeij
Gepubliceerd op 05-06-2018 Gewijzigd op 12-06-2018
Ongeveer honderdduizend kinderen krijgen medicatie voor ADHD. Michelle Solleveld onderzocht of de effecten van de medicatie aanwezig blijven in de hersenen van kinderen en jongvolwassenen, nadat zij ermee zijn gestopt.

Bij dierstudies blijken de veranderingen soms permanent als op jonge leeftijd met medicatie begonnen is. Sollevelds onderzoek laat zien dat na vier maanden behandeling met Ritalin de medicatie nog invloed heeft op het GABA-neurotransmittersysteem. GABA is een organische verbinding die prikkels remt. Het is niet duidelijk of, en in hoeverre, die het gedrag concreet beïnvloedt. Wel blijken de effecten afhankelijk van de leeftijd tijdens de behandeling: hoe jonger kinderen beginnen met medicatie, hoe langer de effecten aantoonbaar zijn. 

Michelle Solleveld, Psychotropic Medications and the Developing Brain. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2018.

 

Verder lezen

1 ADHD en het brein

Click here to revoke the Cookie consent