Geef een jaarabonnement cadeau

Geef een jaarabonnement a € 76,- € 52,50 cadeau + een welkomstcadeau. Een cadeaujaarabonnement eindigt automatisch na één jaar.
MIJN GEGEVENS

* Items verplicht

GEGEVENS ONTVANGER ABONNEMENT
Een abonnement op onderwijsvakblad Didactief wordt aangegaan voor de opgegeven periode. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Het vermelde tarief is een introductietarief dat alleen het eerste jaar geldt.
Click here to revoke the Cookie consent