Browns principes tegen pesten

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 08-04-2013
Bea Ros - Het is natuurlijk geen officieel antipestprogramma zoals staatssecretaris Dekker dat graag ziet op elke school. Evidence-based is het ook al niet. Hooguit literary-based.

Maar verder kan ik de Principes van Brown van harte aanbevelen.

Meneer Brown is de leraar Engels van August, hoofdpersoon uit het in ons aprilnummer besproken jeugdboek Wonder. Aan het begin van elk schooljaar besteedt hij een les aan wat principes zijn. Zijn definitie: 'principe = regel over iets wat echt belangrijk is!'. En: principes gaan over wat voor iemand je bent. Vervolgens zet hij maandelijks een principe centraal. Dit wordt in de klas besproken en aan het eind van elke maand schrijven leerlingen een opstel over wat het principe voor henzelf betekent.

Zijn eerste principe luidt: 'Als je kunt kiezen tussen gelijk krijgen en aardig zijn, kies dan aardig zijn.'

Natuurlijk, ik weet het ook wel. Wat zijn woorden nou helemaal waard?! Hoeveel klassen zijn er niet die samen aan het begin van het jaar omgangsregels afspreken. Die hangen dan ergens in de klas en iedereen houdt zich eraan. Niet dus. Ja, misschien wel in de klas, maar niet daarbuiten. August merkt dat ook al snel. Zijn medeleerlingen zijn helemaal niet aardig tegen hem.

Gelukkig gaat meneer Brown stug door met zijn maandelijkse principes. Hij kiest ze met zorg, puttend uit teksten van een Egyptische graftombe en Confucius tot en met een popsong. Hij vertelt de herkomst en geschiedenis er ook bij. Daardoor krijgen de woorden extra kracht. Ze zijn niet vluchtig, nee, ze gaan al enige eeuwen mee. Dat is geen remedie tegen pesten, wel een steuntje in de rug. Aan het eind van het schooljaar nodigt Brown alle leerlingen uit om hem tijdens de vakantie een kaartje te sturen met hun eigen persoonlijke principes. En dat doen ze nog ook!

Oké, Wonder is fictie en geen werkelijkheid. (Al heeft dit boek van R.J. Palacio in de VS al gezorgd voor een heuse antipest- en pro-vriendelijkheidscampagne – www.choosekind.tumblr.com.) Maar ik wens desondanks alle leerlingen zo'n innemende en inspirerende leraar toe als meneer Brown. Ik geloof meer in principes dan in protocollen en programma's tegen pesten. Pesten valt niet uit te bannen. Maar praat in godsnaam met leerlingen over wat voor mensen ze willen zijn.

Bea Ros is redacteur van Didactief.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent