Nieuws

Team in beeld: Panora Lyceum in Doetinchem

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 10-11-2022 Gewijzigd op 14-12-2022
Beeld De Beeldredaktie / Marco Vellinga
Kunnen jouw leerlingen gezonde spanning van vervelende stress onderscheiden? Het Panora Lyceum in Doetinchem trekt tijd uit om leerlingen dat te leren.

Zeker na corona is er meer aandacht voor welbevinden, van leraren en leerlingen. Een van de factoren die daarbij een rol spelen, zijn mentale weerbaarheid en veerkracht. PSIEG (opgericht door Emily Brugman en Carolien Wijnker, twee docent-psychologen van de Universiteit van Amsterdam) biedt mentorlessen aan op dit gebied, die als veelbelovend zijn geselecteerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het effect van Psieg wordt daarom komend jaar onderzocht met subsidie van het NRO (zie meer informatie over dit effectonderzoek van het NRO in ons oktobernummer).

Het Panora Lyceum in Doetinchem is een van de scholen die al ervaring heeft opgedaan met Psieg. Een initiatief van Marchje Harink (rechts op de foto), orthopedagoog op de school. ‘We zetten mentorlessen in over het herkennen van stress en ongezonde spanning. Daar is ook aandacht voor het feit dat gezonde spanning erbij hoort en een functie kan hebben. Voorop staat voor ons  dat welbevinden, ‘op je best zijn’, van leerlingen is het belangrijkste wat er is. Corona heeft hier afgelopen jaren helaas zijn invloed op gehad. Dus toen ik een demonstratieles had meegemaakt, eind 2020, hebben we besloten hier ook te proberen of Psieg zou helpen. De lessenreeks is in schooljaar 2021-2022 gestart.’
 

Perfectionistisch

Onderwijsbegeleiders Willemijn Winkelman (niet op de foto) en Diede van den Hoogen (middelste) kregen met vier collega’s een training van Psieg: hoe normaliseer je bijvoorbeeld interactie in de klas over dit soort onderwerpen? Ze geven nu elk jaar ieder vier mentorlessen van elk 40 minuten aan alle eerste- en tweedejaars. Het is een onderdeel van de sociale thema’s die gedurende het hele schooljaar langskomen. In de Psieglessen staan vier onderwerpen centraal: Wat is stress en wanneer wordt het ongezond? Hoe deel jij je tijd in, en kan dat misschien beter? Multitasken is onmogelijk en kost eigenlijk alleen maar meer tijd. En hoe wapen je je tegen allerlei afleidingen en hoe concentreer je je beter?

Leerlingen hebben soms niet door dat ze gestressed zijn. Of dat hun stress wel eens veroorzaakt wordt door hun eigen gedrag. Van den Hoogen: ‘We zien kinderen die enorm perfectionistisch zijn en tot diep in de avond aan hun huiswerk zitten. Ze leggen de lat hoog, maar hoe ze die proberen te bereiken is misschien niet de beste manier. Multitasken vinden de meeste leerlingen ook heel normaal. Tot blijkt uit een test die we doen dat allerlei dingen tegelijk doen helemaal niet kan en vooral stress oplevert. De lessen leveren bewustwording op en werken eigenlijk preventief. Leerlingen leren dat iedereen gezonde spanning nodig heeft om te presteren, zeg voor een wedstrijd, maar dat je moet oppassen dat het niet doorslaat.’

Het Panora Lyceum besteedt relatief veel tijd en middelen aan preventieve leerlingenzorg, in de klas. Anke van den Sigtenhorst, onderwijskundig leider: ‘In Doetinchem gaan we van drie naar twee VO scholen. Er zijn twee nieuwe college/ lyceum scholen in opbouw, en drie scholen in afbouw. Wij zijn gestart in augustus 2020 en hebben nu klas 1 tot en met klas 3. Doordat we een school in opbouw zijn, hadden we de mogelijkheid om onze ondersteuning op een andere manier in te richten. In plaats van de traditionele zorgcoördinator hebben wij nu een orthopedagoog, zes onderwijsbegeleiders en een jeugdmaatschappelijk werker in dienst. Elke onderwijsbegeleider is gekoppeld aan een mentor. Ze zijn de rechterhand van de mentor en geven vraaggestuurde ondersteuning aan klas en  individuele leerling, met name ín de klas en waar nodig daarbuiten.’’ Het Panora is tevreden met deze combinatie van onderwijs en ondersteuning.
 


 

De Psieg-interventie voldoet al aan criteria voor succesvol werken aan een gezonde leefstijl, volgens het RIVM en partners (loketgezondleven). Voor meer informatie: www.gezondeschool.nl. In 2024 worden de uitkomst van het NRO-onderzoek verwacht.

 

Ook met je team op de foto?
Mail naar [email protected]

 

Deze aflevering van Team in beeld verscheen in Didactief, november 2022.

Click here to revoke the Cookie consent