Onderzoek

Polder-Odysseus

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 10-05-2010 Gewijzigd op 04-04-2019
Van 14 tot en met 25 april 2010 was het de Week van de Klassieken. Officieel voor volwassenen, maar ook voor jongeren zijn er mooie, toegankelijke bewerkingen van Griekse en Romeinse mythen. Vooral Imme Dros heeft de jeugd goede diensten bewezen met haar prachtige hervertellingen van klassieke mythen.

Zij was tijdens de Week ambassadeur van de Klassieken en publiceerde ter gelegenheid daarvan het boekje Charisma (Athenaeum). Hierin vertelt ze hoe het imago van Odysseus door de eeuwen heen is veranderd: van slimme held tot sluwe schurk. In het meest recente, op zijn avonturen geinspireerde jeugdboek, Dissus, is Odysseus slim noch sluw. Hij is daarentegen een bange jongen die ervan droomt een held te zijn. Heldhaftig is hij in het begin echter allerminst. Hij wordt, zelfs door zijn vrienden, uitgescholden voor ‘spriet’ en ‘niemand’. Toch is hij degene die als ze op een dag verdwaald zijn, de moed erin houdt en zijn vrienden door een eindeloos Hollands polderlandschap uiteindelijk naar huis leidt. De tocht is lang en vol ontberingen - net zoals Odysseus’ thuisreis naar Ithaca. En net als Odysseus blijkt Dissus na zijn lange afwezigheid thuis vergeten.

Schrijver Simon van der Geest geeft in Dissus ‘gewoon’ jongensleed mythische proporties. Het is een verhaal over angst en zelfbewustzijn, over erkenning en opkomen voor jezelf. Van der Geest schreef zijn verhaal in verzen. Het is zeer toegankelijke, haast onopvallende poëzie. Toch bedient hij zich wel degelijk van de middelen van de dichter, bijvoorbeeld door rijm en herhaling (repeterende zinsnedes). De illustraties van Jan Jutte hebben diezelfde combinatie van gewoon en groots. De jongens zijn afgebeeld als stripachtige figuurtjes, de tegenstrevers als machtige figuren (als een soort uitvergrote schaduwen) en het landschap zit vol klassiek-Griekse ornamenten. 

Simon van der Geest, Dissus. Met illustraties van Jan Jutte. Vanaf 12 jaar. Amsterdam, Querido, 2010. €12,95.

Click here to revoke the Cookie consent