Nieuws

Onjuist toetsadvies voor achtstegroepers

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 28-05-2019 Gewijzigd op 28-05-2019
Nieuws - Door een verkeerde berekening van de Expertgroep Toetsen PO hebben twintigduizend achtstegroepers een verkeerd toetsadvies gekregen. Als het eindadvies daardoor onterecht is bijgesteld, heeft dat gevolgen voor de plaatsing op de middelbare school. 

In april hebben zo’n 175.000 achtstegroepers een eindtoets gemaakt. Op basis van de uitslag (toetsadvies) kunnen basisscholen besluiten hun eigen, in maart al afgegeven schooladvies naar boven of naar onderen bij te stellen.

Vorige week bleek dat ongeveer 11% van de achtstegroepers (zo’n twintigduizend leerlingen) onjuiste toetsadviezen hebben gekregen. De fout kwam aan het licht toen scholen en leerkrachten merkten dat de toetsadviezen wel erg veel afweken van hun eigen advies of veel hoger uitvielen dan werd verwacht. Ze meldden dat bij het ministerie van Onderwijs en zo kwam aan het licht dat er een fout is gemaakt bij de schaling van de scores van de andere eindtoetsen aan die van de centrale eindtoets. De Expertgroep Toetsen PO, een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van OC&W, maakt deze berekeningen voor de andere toetsen sinds schooljaar 2014/2015, toen het maken van een eindtoets verplicht werd voor alle achtstegroepers. De fout ligt dus bij deze Expertgroep, niet bij de aanbieders van de toetsen IEP, Route 8, AMN en DIA. 

toetsenDe berekening van de Expertgroep is gemaakt op basis van meerjarig doorstroomonderzoek van Cito (de oudste eindtoetsaanbieder), waarin de eindtoetsresultaten vergeleken werden met het schoolniveau waar leerlingen in de derde klas van het vo zitten. Op basis daarvan werd vastgesteld welke eindtoetsscore het best past bij een bepaald schoolniveau. Deze grenswaarden, waarbij van de ene naar de andere toetsadviescategorie wordt overgegaan (bijvoorbeeld van havo/vwo naar vwo), zijn dit voorjaar door de Expertgroep vertaald naar de vier andere eindtoetsen. Het probleem is dat de Expertgroep die grenswaarden niet op dezelfde manier als de Centrale Eindtoets heeft gesteld. Daardoor wijken de grenswaarden van de vier andere eindtoetsen af van de gezamenlijk vastgestelde waarden, en hebben die twintigduizend leerlingen vervolgens een verkeerd toetsadvies ontvangen.   

De leerlingen hoeven de toets niet opnieuw te maken. De berekeningen zijn inmiddels opnieuw uitgevoerd door de Expertgroep, en onafhankelijk ook door Cito en RCEC (Research Center voor Examinering en Certificering). Het daaruit voortgekomen advies is definitief.
De eerdere fout heeft vooral impact op de leerlingen waarbij het toetsadvies  heeft geleid tot een onterechte bijstelling naar een hoger of lager niveau (bijvoorbeeld havo/vwo in plaats van vmbo/havo, of omgekeerd). Dat zal er in sommige gevallen toe leiden dat leerlingen naar een andere middelbare school moeten dan waar ze al voor aangenomen zijn.

Lees hier de kamerbrief van minister Slob over de onjuiste toetsadviezen: 

Verder lezen

1 Wie toetst de toetsmaker?
2 Eindtoets: meten met twee maten?

Click here to revoke the Cookie consent