Nieuws

Niet kunnen doorgroeien als leraar? Echt wel!

Tekst Eline Geus
Gepubliceerd op 07-02-2018 Gewijzigd op 07-02-2018
Beeld Shutterstock
Voor altijd vastgeplakt voor de klas zonder ‘echte’ carrière, dat beeld van de leraar zou een van de redenen zijn voor het lerarentekort. Maar als wie goed kijkt, ziet dat je nog allerlei kanten op kunt, zo lezen we in Beroepsbeeld voor de leraar.

Carrière maken in het onderwijs? Dat kan niet, zo hoor je vaak. Tijd om eens in kaart te brengen wat er wél kan, zo dachten lector Marco Snoek en leden van de vo-raad en VSNU. Want doorgroeien in het onderwijs moet je niet alleen zien als klimmen op de ladder, maar juist ook in verbreding en verdieping. Na gesprekken met leraren, studenten, schoolbestuurders en schoolleiders, lerarenopleiders en beleidsondersteuners identificeert Snoek vier domeinen binnen het beroep. Het eerste domein is dat waarin alle leraren actief en bekwaam zijn: het ondersteunen van het leren van leerlingen. Dat kun je combineren met activiteiten in de andere drie domeinen: ontwikkelen en organiseren van onderwijs en ondersteunen van het leren van collega’s. In elk van deze domeinen kun je je ontwikkelen van het niveau ‘in opleiding’ tot ‘meester’. Je kunt je kortom verdiepen en verbreden.

beroepsbeeld van de leraar

Nou weet je als leraar hoogstwaarschijnlijk wel welke kanten je op kunt, maar toch kan het beroepsbeeld misschien houvast bieden om je eigen ontwikkeling bewust vorm te geven en het gesprek met je schoolleider aan te gaan. Omgekeerd kan de schoolleider dit diagram ook als houvast gebruiken bij het begeleiden van zijn leraren. Het diagram is niet als vaststaand bedoeld, benadrukt Snoek c.s.. Ga er over in gesprek en voel je vrij punten toe te voegen of weg te laten. Zelf benoemt hij een aantal discussievragen over de toegang tot een nieuwe rol, de begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden daarvoor, en facilitering en erkenning voor de rol.

Maar gaat dit beroepsbeeld wat veranderen? Eigenlijk brengt het ons niks nieuws, het biedt hoogstens houvast en gespreksstof. Dat gesprek is waar de auteurs op hopen. Is dat de investering in deze publicatie waard in tijden van lerarentekort? En waarom heet het ‘beroepsbeeld vóór leraren’? Je zou verwachten dat leraren zelf leidend zijn in de ontwikkeling van hun beroepsbeeld, een beroepsbeeld ván leraren. Het lijkt een zoveelste poging om het aanzien van het beroep op te vijzelen. Zal het werken of eindigt het in de bureaulade?

 

Marco Snoek, Bas de Wit, Jurriën Dengerink, Willem van der Wolk, Sabine van Eldik & Nienke Wirtz, Een beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs. 2017

Bronvermelding

1 Lees alles over het beroepsbeeld voor de leraar op deze site:

Click here to revoke the Cookie consent