Onderzoek

Molukse leerling achterop

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 08-05-2012 Gewijzigd op 01-02-2018
Stil, maar probleemloos. Dat beeld hebben leerkrachten vaak van Molukse leerlingen. Toch blijken deze kinderen vaak een taalachterstand te hebben.

Bij taalachterstand denken leerkrachten zelden aan Molukse leerlingen. Ze wonen al zo lang in Nederland en leveren zelden problemen op. Toch heeft ook de huidige derde generatie Molukse leerlingen nog steeds een taalachterstand. Anders dan Marokkaanse of Turkse leerlingen komen ze de basisschool niet binnen met een taalachterstand, maar tekent die zich pas later af. Het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers legde Cito-scores van alle Molukse basisschoolleerlingen naast elkaar en concludeert dat deze leerlingen vanaf groep 4 achterop gaan lopen met woordenschat en vanaf groep 6 met begrijpend lezen en spelling. Uit interviews met schooldirecteuren blijkt dat deze onterecht een rooskleurig beeld hebben van de taalprestaties van Molukse leerlingen. De onderzoeker constateert dat het taalachterstandenbeleid van de overheid vooral gericht is op de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Maar uit de ervaring met de Molukse groep, die een generatie verder is dan andere migrantengroepen, valt te leren dat ‘het zorgen voor een goede start niet voldoende is’. 

Janetta Ninkeula, Onterecht overschat. Doorlopende Leerlijnen en Molukse leerlingen. Utrecht, 2011.

Click here to revoke the Cookie consent