Nieuws

Meer doen tegen sociale ongelijkheid

Tekst Barneveld
Gepubliceerd op 02-01-2014 Gewijzigd op 24-03-2017
Scholen kunnen meer doen om sociale ongelijkheid tussen leerlingen te voorkomen. Ze zouden leerlingen bijvoorbeeld beter kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes in hun schoolloopbaan. Dat concludeert Charlotte Büchner (Universiteit Maastricht) in haar proefschrift.

Büchner bestudeerde verschillende groepen leerlingen om uit te zoeken in hoeverre verschillende factoren invloed hebben op het opleidingsniveau en de arbeidsmarktpositie van jonge mensen. We weten namelijk uit eerder onderzoek dat de sociale achtergrond van kinderen hun schoolprestaties en onderwijskeuzes beïnvloedt.

Een van Büchners conclusies is dat de het geven van individuele begeleiding en advies tijdens de schoolloopbaan sociale verschillen kan verminderen. Als het gaat om de overgang van primair en voortgezet onderwijs, is het beleid om sociale ongelijkheid op die manier te verminderen al behoorlijk effectief. Maar bij de overgang van vo naar vervolgonderwijs is nog veel winst te behalen.

Leerlingen moeten beter worden ondersteund bij het maken van beslissingen in hun schoolloopbaan. Daarnaast kunnen met herhaalde prestatietoetsen in latere schooljaren de fouten in onderwijskeuzes worden verminderd, aldus de onderzoeker. Mogelijk worden de beslissingen die leerlingen nemen in hun schoolloopbaan daardoor minder afhankelijk van hun achtergrond.

2 januari 2014

Click here to revoke the Cookie consent