Onderzoek

Depressie

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-04-2020 Gewijzigd op 02-04-2020
Kinderen van depressieve of angstige ouders hebben een grote kans om zelf ook zo’n stoornis te ontwikkelen.  

Dat blijkt uit een studie waarin jongeren met een ouder die behandeld is binnen de geestelijke gezondheidszorg langere tijd zijn gevolgd. Op 20-jarige leeftijd heeft 38% van deze jongeren al problemen en op 35-jarige leeftijd is dat opgelopen naar 65%. Ter vergelijking: gemiddeld krijgt jaarlijks zo’n 5% van de volwassenen in Nederland dergelijke klachten. Vaak ontstaan de eerste problemen tijdens de adolescentie. Veel jongeren wachten te lang met hulp zoeken. Gerichte en tijdige preventie kan depressie en angst verminderen of voorkomen.

Petra Havinga, Breaking the Cycle? Intergenerational Transmission of Depression/Anxiety and Opportunities for Intervention. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2020.

Dit artikel verscheen in Didactief, april 2020.

Click here to revoke the Cookie consent