Onderzoek

De schoolbeleving van leerlingen met autisme

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 16-02-2015 Gewijzigd op 28-10-2016
Wat hebben autistische leerlingen nodig en wat belemmert hun succes op school? Om die vraag te beantwoorden interviewden onderzoekers van de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken tien kinderen en vijf jongvolwassenen. Het doel was vooral een beeld te krijgen van de manier waarop  leerlingen met autisme hun school beleven.

De onderzoekers interviewden tien autistische kinderen (11-14 jaar oud) met behulp van photo elicitation. Het doel van deze aanpak was meer inzicht te krijgen in de schoolbeleving van deze kinderen, door de school door hun ogen te zien. De kinderen kregen een fotocamera mee naar school en mochten de hele dag foto's maken van dingen waar ze over wilden praten. De kinderen fotografeerden bijvoorbeeld dingen waar ze last van hadden in de klas (zoals een zoemende beamer), of juist dingen die ze fijn vonden op school (een ruim schoolplein). Na afloop gingen de onderzoekers met de kinderen in gesprek.
Daarnaast interviewden de onderzoekers vijf jongvolwassenen (20-33 jaar oud) met autisme over hun ervaringen in het onderwijs. Daarbij kwamen onderwerpen als pesten, didactiek en pedagogisch klimaat aan bod.

De uitkomsten van het onderzoek geven een beeld van welke factoren het welzijn van autistische leerlingen op school beïnvloeden. Zo geven sommige leerlingen aan dat ze last hebben van bepaalde elementen in en rond de school, zoals te smalle trappen of een gymveld dat vlak naast een grote weg ligt. Daarnaast is de leraar belangrijk. Een goede leerkracht moet, volgens de geïnterviewden, kennis hebben van autisme en rekening houden met de behoeftes van de leerling, maar autisme niet als stempel zien.
De meeste van de deelnemers zijn of worden weleens gepest op school, bleek uit de interviews. Daardoor ervaren ze de school als een onveilige omgeving. Wel kan het veel helpen als een leraar het probleem bespreekbaar maakt in de klas.
Verder geven de kinderen aan dat ze de klassen op school vaak te groot vinden. De ideale klassengrootte ligt volgens de geïnterviewden tussen de vijftien en twintig kinderen.

Meer weten? Download hier het onderzoeksrapport Zo zien wij het onderwijs.

Click here to revoke the Cookie consent