Onderzoek

De etnische blik van witte kinderen

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 10-11-2020 Gewijzigd op 10-03-2021
Witte kinderen spelen het liefst met witte kinderen. De houding van de moeders speelt een belangrijke rol, blijkt uit Leids onderzoek.

Veel onderzoek naar etnische vooroordelen is Amerikaans en daarom gericht op tegenstellingen tussen wit en zwart. Maar de Nederlandse context is anders. Daarom hebben Leidse onderzoekers onder leiding van Judi Mesman gekeken naar hoe witte kinderen aankijken tegen leeftijdgenoten die zwart zijn of een moslimachtergrond (Midden-Oosters/Noord-Afrikaans uiterlijk) hebben.

Ze lieten 140 witte kinderen (6 tot 8 jaar) twaalf foto’s zien van kinderen uit drie ‘kleurgroepen’ (wit, zwart, moslim). De bevraagde kinderen waren afkomstig uit overwegend hoogopgeleide, niet-gelovige gezinnen uit de Randstad. Ze vroegen hen naast welk kind ze in de klas wel of juist niet zouden willen zitten en met welk kind ze wel of niet een speelafspraak zouden willen maken. Ze mochten hierbij telkens één kind aanwijzen. Bij de vraag welke kinderen ze zouden uitnodigen voor hun verjaardag, mochten ze er zo veel aanwijzen als ze wilden.

De deelnemers gaven vaker de voorkeur aan witte kinderen (de wel-versie van de vragen) en verwierpen vaker zwarte en moslimkinderen als speelkameraad of tafelmaatje (de niet-versie van de vragen). Zelfs bij de verjaardagvraag bleef het vooral een wit feestje. Opvallend was dat de moslimkinderen bij alle vragen het minst populair waren.
Om na te gaan wat de invloed vanuit het gezin was, hebben de onderzoekers ook de moeders bevraagd. Hoe zouden zij het bijvoorbeeld vinden als de beste vriend van hun kind een niet-Nederlandse achtergrond zou hebben? Of als hun kind later zou trouwen met een niet-Nederlandse partner? Er bleek inderdaad een verband tussen de houding van de moeders en de vooroordelen van hun kinderen: hoe ruimdenkender de moeder, hoe minder vooroordelen bij de kinderen. In de vragen aan de moeders werden geen etnische groepen benoemd, maar bij een negatieve houding van de moeder verwierpen kinderen moslims toch meer.


Ymke de Bruijn e.a., Interethnic Prejudice Against Muslims Among White Dutch Children. In: Journal of Cross-Cultural Psychology, 2020.

Dit artikel verscheen in Didactief, november 2020.

Click here to revoke the Cookie consent