Online bekijken

Deze maand in Didactief | Mei 2016

Tekst redactie
Gepubliceerd op 04-05-2016 Gewijzigd op 31-05-2017
  

'Maak leren niet leuker, maar boeiender'
De eindexamenleerlingen spoelen deze zomerweken aan de Spaanse Costa's alle opgedane kennis weer weg. Volgens hoogleraar Monique Volman zonde van ieders tijd. 'Leren is zinloos, als je niet betrokken raakt bij datgene wat je leert.'


Onderwijsachterstandenbeleid: hoe gelijk zijn gelijke kansen?
Willen we de talenten van achterstandskinderen gebruiken en integratie bevorderen of niet? Wat voor samenleving willen we eigenlijk zijn: hoe gelijk zijn de gelijke kansen die we met de mond belijden? De toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid.
Lees ook ons interview met Wim Meijnen, die jarenlang onderzoek deed naar onderwijsachterstandenbeleid. Of lees het blog van onderzoeker Henk Blok over de gewichtenregeling. 
 

Formatief toetsen kan beter
Leraren en leerlingen kunnen informatie uit toetsen gebruiken om beter te leren. Maar onderzoek van de Universiteit Twente leert dat leraren formatief toetsen nog meer kunnen uitbuiten.


Voor- en vroegschoolse educatie: werkt dat?
Voor- en vroegschoolse educatie staat volop ter discussie. Maar het nieuwste pre-COOL-onderzoek toont aan: vve werkt wel.
Meer weten? In dit dossier lees je alles over vve.


Aandacht voor schrijven in de vaklessen
Slecht geformuleerde zinnen, zonder verband of met onvoldoende uitleg. Herkenbaar voor veel docenten uit de mens- en maatschappijvakken. Vijf tips om leerlingen betere teksten te laten schrijven.


Alles voor een ijsje
Digitale lesmethoden zijn steeds vaker adaptief: ze passen zich automatisch aan het niveau van een individuele leerling aan. 'Deze methoden hebben de toekomst, daarvan ben ik overtuigd,' zegt Loes Thuis (24). Voor haar afstuderen als onderwijskundige aan de Universiteit Utrecht onderzocht zij in opdracht van uitgeverij Malmberg het eerste prototype van Score!, een programma voor Engels in het vo.
 

Drie vragen aan...
Afons ten Brummelhuis
, coördinator van de Kennisrotonde, een online initiatief gericht op actuele, onderwijsgerelateerde kennisvragen. 

Individueel leren met ict in de klas
Digitale leermiddelen zijn in opkomst. Maar producenten van traditionele lesmethodes zijn afwachtend, ook leraren hebben nog bedenkingen. Wat werkt wel en waarom?
 

Reality check voor lio met behulp van video
Ervaren leraren kunnen terugvallen op hun intuïtie. Maar hoe beoordeel je als beginner situaties in de klas? Lio Julie Visser ontdekte de voordelen van video: 'Het biedt de mogelijkheid tot reflectie.'
 

Werkplaats100 jaar onderwijsvrijheid: Werkplaats Kindergemeenschap
Fotograaf Joost Bataille bracht een bezoek aan de sportvelden, het bos en de kinderboerderij van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De foto's zijn onderdeel van een fotodocumentaire waarin hij de unieke diversiteit in het Nederlandse onderwijs in beeld brengt.
 

Zelfstandig leren denken
Geïnspireerd door popmuziek en literatuur probeert lerares Frans Liesbeth Breek haar leerlingen op te voeden tot vrijdenkers.
 

Lezen om te schrijven, schrijven om te lezen
Hak het vak Nederlands niet langer in mootjes, maar geef opdrachten waarbij lezen en schrijven allebei aan bod komen. Dat is de gedachte achter het project geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs. 'Dit is zo'n leuke manier om je lessen afwisselender te maken.'
 

Q&A Marlous Tiekstra
'Elke leerling kan beter worden' Vaak doet een leraar weinig met de testuitslag voor een leerling. Orthopedagoge Marlous Tiekstra onderzocht hoe dit te verbeteren valt.
 

Kirschner Kiest: De klok horen luiden (1)
Over het begrip deliberate practice heerst duidelijk een misverstand. Zo ervaart Paul Kirschner dagelijks.
 

Aleid Silva-Ros'Goedemorgen zuster Aquino'
Aleid Silva-Ros (1948) zat van 1954-1960 op de RK-meisjesschool Heilig Hart in Stad-Delden. Een schooltijd met nonnen, lekenjuffen en voorlichting door meneer pastoor.
 

Bewust differentiëren
Is differentiatie in de klas dé manier om het maximum te halen uit élke leerling? Zo ja, hoe breng je het in de praktijk?
 

Verder Dan Het Hek
De trouwe en oplettende lezer van mijn columns zal opgemerkt hebben dat ik sinds de kerstvakantie niet langer lesgeef maar voltijd leiding geef aan twee basisscholen, waarvan er eentje aan de start van de zomervakantie voorgoed de deuren zal sluiten.
 

Mbo aan kop
Het mbo krijgt regelmatig verwijten over de zogenaamd slechte onderwijskwaliteit. Onderzoek laat ondertussen zien dat mbo'ers het goed doen. Wel is er ruimte voor verbetering.
Lees ook het artikel Ook mbo-brein heeft steun en sturing nodig van onderzoeker Jelle Jolles en ons Dossier mbo.


Boeken
Didactief bespreekt elke maand de nieuwste boeken op onderwijsgebied. Deze maand met boekentips van Monique Volman en Judit Weekenborg. 
 

Verder lezen? Neem een abonnement of bestel een los nummer van Didactief.