Onderzoek

Asielzoekerskinderen in het basisonderwijs

Gepubliceerd op 09-10-2005 Gewijzigd op 22-10-2016
Afrikanen zijn het slechtste uit. Eenderde van de asielzoekers heeft alleen lager onderwijs

Asielzoekerskinderen in het basisonderwijs

Afrikanen zijn het slechtste uit. Eenderde van de asielzoekers heeft alleen lager onderwijs

De schoolprestaties van asielzoekerskinderen vertonen opvallende verschillen. Kinderen die afkomstig zijn uit voormalig Joegoslavië en de Sovjet Unie scoren het hoogst, kinderen uit Afrikaanse landen het laagst.

Click here to revoke the Cookie consent